Art Silo: Kristiansand Museum

Kilden henvender seg kun mot vest og havet. Det nye museet må også hevende seg mot plassen øst for Siloen. Siloens kjente fasade mot vest og innseilingen til havnen er viktig å bevare. Denne fasaden har allerede sin egen ikoniske kraft som det nye museet kan omfavne!

Vi foreslår et nybygg som legger seg tett på siloens østside i hele dens
høyde som et vertikalt museum. Bygget henvender seg med langsiden
mot kulturtorget på østsiden, frigjør plass på bakkeplan og bevarer
siloens uttrykk mot vest.

Siloen er i sin essens en stor vertikal bevegelse med sin markante høyde
som bygg og dens historiske funksjonelle bevegelse som vertikal lagring
av korn i høye sylindere. Siloen er vertikalitet.

Moderne kunstmuseer fi nnes både som vertikale høyhus og horisontale
landskapelige bygg. Gitt tomtenes arealbegrensning og koblingen til
siloen gir en organisering av museet som et vertikalt bygg mest ut av
denne unike situasjonen. For å få til en best mulig symbiose mellom silo
og nybygg foreslår vi et nytt museumsbygg som en tvilling tett på siloens
østside. Vi utnytter siloens unike vertikale struktur til å være en hovedvei
for alle vertikale føringer; heiser, trapper og teknisk infrastruktur. Det
nye bygget kan dermed bli et helt optimalt utstillingsbygg for kunst med
rene, fleksible planer, mens siloen kan by på et rikere spenn av romligheter
og spennende møter mellom gammelt og nytt.

year:
2016
team:
Dagfinn Sagen, Helge Lunder, Minna Riska, Benjamin Sjöberg, Sigbjørn Willemsen
category:
, ,

Related projects