Sikören Jakobstad

Sikøren - Fra industriområde til levende bydel

Jakobstads mekaniske verksted har vært lokalisert til på Sikøren i 116 år. Da produksjonen omlokaliseres, blir et industriområde på 10 hektar frigitt til bydelsutvikling.
I konkurransen ble det etterspurt en programmering med fokus på rekreative, helserelaterte programmer, plassering av en ny fotballs stadion og boliger. Hvordan lager man en robust utviklingsplan for et område som tilsvarer en tredjedel av eksisterende Jakobstad sentrum? Og hvordan blir den en aktiv del av av sentrum?
Vårt konkurransebidrag tar utgangspunkt i å lage en realistisk utviklingsplan oppdelt i tydelige faser for en by på 20 000 innbyggere. Transformasjonen starter med etableringen av et kompakt kvartal for idrett, helsefokuserte programmer og boliger i de eksisterende fabrikks lokalene. Kvartalet inneholder i tillegg en fotball stadion som gjenbruker deler av en de eksisterende fabrikks bygningene til lekterkonstruksjon og støttefunksjoner. Boligarkitekturen tilpasses både fabrikks bygningene og det tilgrensende villaområdet.

type:
open international competition
area:
100 000 m2
client:
Componeneta AB
collaborators:
ACH ARCHITECTURE
team:
Minna Riska, Helge Lunder, Dagfinn Sagen, Heleri Nommik, Ingeborg Sommerfeldt
category:
,

Related projects