Grankulla City Hall Quarters

En utvecklingsplan som förädlar stadshustomten och fulländar Grankulla centrum. En sammansättning av butiker, kontor och adminstration tillsammans med olika former för boende skapar ett aktivitetsnivå och en urbanitet som passar Grankulla. Förslaget vidareför Grankullas identitet som trädgårdsstad. Boende for alla åldrar är önskvärt och olika former för boende knyts tätt upp mot naturen för att få ett mångfaldigt trädgårdsboende. Genom att framkalla två kontrasterande kvaliteter: etablerandet av det urbana och förädlingen av det eksisterande gröna i likvärdigt samspel uppnås en ny form för trädgårdsstad. För handelns del gäller koncentration. Handeln intensifieras mot ”Grankulla vägen” i två nordliga kvartal som fullbordar Grankulla affärs og administrationssentrum. Det eksisterande centrumskvarteret (omtalat som stadens affärscentrum) erbjuder idag offentlig rum med torgkvaliteter som präglas av öppenhet. Med vårt tävlingbidrag skapas nya supplerande stadsrum för Grankulla centrum med intim og varm karaktär.

Genom att förlänga tunnelvägens aksel genom tomten skapas en inre trädgårdsgata som blir förande för projektets konsept. Det möjliggör en kontrollerad utvecekling av ett trädgårdsaktigt gatumiljø och delar naturligt upp området i etapper som är hanterbara for Grankulla. Denna trädgårdsgata föreställer vi oss som ett ”shared space” område. Räddningsfordon och taxi har tillträde längs den medan man stänger för personbilstrafik.
Byggnadsmassan är fördelad i kvartersklungor som är placerade gunstigt med tanke på åtkomst, solförhållande og stadsrum. Alla nya kvarter kan betjänas utan etablera ny tyngre infratrukturföringar på tomten.

På tävlingsområdet etableras fem kvarter bestående av olika typer av byggnadsvolymer. Kvarteren är fleksibla och kan komponeras av en blanding av olika typologier (..lamellhus, punkthus, radhus…) för att uppnå social och rumlig variation. Denna variation i kvarteren gör dem robusta och ger spelrum for olika investorer. Mellan kvarteren uppstår ett meandrerande stadsrum. Ett nytt offentligt grönt stråk, -Grankullas nya trädgårdsgata.
Den nya trädgårdsgatan fortsätter tunnelvägens aksel som leder ända från stationen genom tomten till Villa Junghans. Den börjar kraftigast i nord mellan stadshuset och saluhallen och förgrenar sig till mindre stigar och blir mer parkaktig tills den mynnar ut i gulavillans park och leder slutligen til Villa Jungahans.

Detta nya stadsrummet är en succession av olika typer och storlekar av stadsrum som förbinder kvarteren inom planläggningsområdet men også samlar gående och syklande från omliggande områden så att man behändigt kan röra sig på en nord syd aksel.

award:
3rd prize in open international competition
type:
Masterplan
location:
Grankulla, Finland
area:
29 900 m2
consultants:
Masu Planning
year:
2016
team:
Dagfinn Sagen, Minna Riska, Helge Lunder, Benjamin Sjöberg, Heleri Nommik, Ida Revfem, Sigbjørn Willemsen
category:
, , , , ,

Related projects