Helsfyr Metro Station Upgrade

Helsfyr stasjon har en hoveddel fra 1960-tallet og nye adkomster fra 1990-tallet. Arkitekturen består av enkle grep med rene flater som er typiske for sin tid; teglsten på vegger fra 1960-tallet og glasserte fliser og teglsten fra 1990-tallet. Himlinger er for det meste bordforskalet betong.

Fra konkurransetekst:
I oppgavens natur ligger det at en må være nøktern i sine tiltak
gitt det begrensede budsjettet. Vi ser det som en fin kvalitet at en
kan se de stilmessig ulike fasene stasjonen er bygget i. Anlegget
mangler samtidig en helhet som kan binde det sammen.

Vår holdning er å løfte frem og forsterke de delene som fungerer
og tilføre noen enkle, nye elementer på utvalgte områder for å
oppnå en effekt, løse et problem eller tilføre en ny funksjon. Disse
nye elementene vil ha et materialmessig og geometrisk slektskap
som i sum fordelt over hele stasjonsanlegget vil binde de ulike
delene sammen. Ved å kun addere nye, klare elementer vil en
tydelig forstå hva som er det nytt og hva som er gammelt.

Vi foreslår tiltak som kan utføres over tid, og som kan justeres
i forhold til budsjetter. Derfor er forslagene bygget opp som
enkeltelementer som kan adderes til eksisterende bygg og tåle å
stå alene.

type:
1st prize invited competition
programme:
Metro station
status:
2019 - completed
location:
Helsfyr, Oslo
year:
2016-2019
client:
Sporveien Oslo
team:
Dagfinn Sagen, Helge Lunder, Minna Riska, Sigbjørn Willemsen, Jan Martin Klauza
category:
,

Related projects