Berg Prestegård

Mulighetsstudie utarbeidet for Clemens Eiendom AS i 2022 på Berg prestegård i Trondheim. Mulighetsstudien viser ulike alternativer for utvikling av studentboliger på området. Materialet er grunnlag for innspill til ny revisjon av Kommuneplanens arealdel (KPA).

Gårdsdrift på Berg kan spores tilbake til kong Sverres tid. Berg er også omtalt i Aslak Bolts jordebok fra 1432. Berg prestegård var klostergods fram til 1559, men ble etter det tatt i bruk som prestegård for Strinda sogn. Selv om gården kan spores tilbake til 1500-tallet kommer gården slik vi kjenner den i dag med Biskop Johan Ernst Gunnerus, som ble biskop i 1758. Han tok da fatt på en videreutvikling av både bygningene og grøntarealene. Han reiste flere bygg, plantet gårdsalléen og etablerte botanisk hage med mål om at den skulle være til «Landmænds Opmuntring» og «almindelig Nytte».

Om Berg prestegård skal utvikles som studentby må det bli en helt unik og annerledes studentby. Den særegne historien til stedet forplikter og gir unike kvaliteter og muligheter, både for en videre bevaring, utvikling av anlegget og for området rundt. Nærheten til campus gjør området åpenbart attraktivt for boliger for studenter. Samtidig ligger Berg prestegård svært skjermet og rolig plassert i et villastrøk. Studentene som skal bo her vil også bli del av et nabolag! Prestegårdens botaniske hage har historiske kvaliteter som bør bli løftet frem igjen. En studentby her kan for eksempel utvikles som en økolandsby hvor moderne urban dyrking bygger videre på historien. Kan dette bli en studentby for økologistudenter? For forskere på bevaringsbiologi og økosystemer? Lokaliseringen i et etablert nabolag bør inspirere til å utvikle en studentby som kan bli en aktiv medspiller i lokalmiljøet.

Konseptene som er undersøkt tar utgangspunkt i at prestegårdstunet skal være senter i en tenkt utbygging. Selve prestegårdsbygget er flankert av to bygg som skal/kan/bør erstattes. Dette er vist som felles for alle utviklingsalternativene. Videre utvikling av prestegården som sted, studentby og senter for nærmiljøet må håndtere ulike interesser for vern. Utgangspunktet for studien er å se om det er mulig å tilføre Berg prestegård omkring 3000 m2, eller ca 100 studentboliger med fellesfunksjoner. Studiene drøfter hvordan en kan tilføre flere bygg og funksjoner, og hvordan verdiene på tomta kan tas vare på.

type
feasibility study
year
2022
location
Trondheim
client
Clemens Eiendom
collaboration
MASU planning, WSP
team:
Minna Riska, Helge Lunder, Jared Widner
category:
, , ,

Related projects