Teglholmen Church

En moderne kirke skal i dag kunne appellere til og fænge mennesker på forskellig vis. Kirken bør være tilgængelig på en ny måde, samtidig med at den skal kunne imødekomme de traditionelle forventninger, vi har til en kirke. Kirken repræsenterer kontinuitet og historie i samfundet, ligesom den altid har spejlet og forholdt sig til samtiden. I dag har moderne biblioteker redefineret sin arkitektur for at imødekomme de unges informations- og medievaner, men må på den anden side mere end nogensinde tilbyde steder og rum til ro og koncentration fra en stadig mere travl og flygtig verden. Det samme gælder for den moderne kirke. Særligt for en kirke midt i en travl by; kirken må møde de nye strømninger, og samtidig tilbyde rum for det sakrale, det evige og det ophøjede. Vores forslag til en ny kirke på Teglholmen søger at synliggøre og anvende disse modpoler - det tilgængelige og det lukkede, det flygtige og det rolige, det lette og det tunge, det moderne og det tidsløse - hverdag og højtid.

I korte træk består byggeriet af en tung bygningskrop, som rummer alle bygningens klimatiserede rum. Her er alle kirkens funktioner organiseret på 3/4 etager, således at der skabes best mulig indre organisering, rumlige oplevelser og sammenhæng. Om den tunge bygningskrop bygges et let stålskelet. Denne ydre struktur rummer ramper og trapper, som fører besøgende til kirkerummet på niveau 2 og videre op til kirkens tag. Strukturen danner ligeledes “væresteder” og er beplantet som en vertikal have. Tilsammen definerer strukturen kirkens ydre form; en form som er åben og grøn.
Kirken får en aura af noget, som er let tilgængeligt og generøst i sit udtryk, som en grøn gave til byen. En kirke af i dag og i morgen som går i dialog med nye byøkologiske idealer.

year:
2016
category:
competition, culture,
team:
Dagfinn Sagen, Minna Riska, Helge Lunder, Ida Revfem, Sigbjørn Willemsen, Benjamin Sjöberg, Alvar Aronija
category:
,