Lørenskog station area masterplan

Nodebyen Lørenskog er et resultat av tilbakelent byplanlegging der industri og privat næringsutvikling har drevet byen fremover. Den sterke veksten har resultert i mange store hjørnesteinsbedrifter.

Selv om dette utvilsomt har skapt mange arbeidsplasser har den lite styrte utbyggingen ført til en usammenhengende byvev der trafikale korridorer dominerer bybildet. Utviklingen har gitt kommunen flere bydelssentra som ligger som noder mellom villabebyggelsen.

Lørenskog har nå en mulighet til å koble de ulike sentrumsområdene tettere sammen gjennom å dyrke nodenes særpreg og styrke et avhengighetsforhold mellom dem. Studiet ser på hvordan man utvikler Stasjonsbyens identitet samtidig som man sørger forbedre forbindelser lokalt og regionalt. Vårt forslag peker på noen muligheter som kan gi Lørenskog kommune et redskap til å rydde opp, forme koblinger og skape hierarki i byrommene. Prosjektet foreslår også hvordan man kan hente ut potensialet i landskapet og vannveiene, og hvordan man kan utnytte de resterende tomtene rundt stasjonen.

Samlet viser studiet en rekke scenarier fra en mulig fremtid på Lørenskog stasjonsområde, potensialet i landskapet og vannveiene, og hvordan man kan utnytte de resterende tomtene rundt stasjonen. Samlet viser studiet en rekke scenarier fra en mulig fremtid på Lørenskog stasjonsområde.

type
parallell commission
collaborators
Transborder Studio, MASU Planning, Asplav Viak (infrastructure)
client
Lørenskog municipality
year
2018
team:
Minna Riska, Helge Lunder, Dagfinn Sagen, Anni Peljo, Thor Vingolf Nielsen, David Een Sture, Sigbjørn Willemsen
category:
, ,