Kuopio Master Plan

Kuopio präglas av en rutnäts plan där mindre gränder delar upp kvarteren till mindre enheter. Gränderna som till en varierande grad där öppna och offentliga är kuopio planenens säregna kvalitet. Ett kuopio kvarter delas således upp i 4/4 delar. Projektet tar utgångspunkt i att organisera det nya campuset i fyra kvartal som har en igenkännbar skala. Mitt på campuset skapas ett offentlig rum, torget. Torget har samma storlek som en 1/4 av ett kuopio kvartal. Ett intimt uterum uppstår då torget får en markant omramning av hørnkvartalena. Formgivningen av de nya campuset drivs av stadens egen planlogik og volymiseringen av de nya kvarteren är først och främst ett forslag på ett helhetig kvartal än en samling signal byggnader. Volymerna är uppbrutna i klusterformationer vars proportioner är ingenkännliga i Kuopio. Arkitektoniskt är helheten større och mer slagkrafig än summan av en enskilda byggnader.

team:
Minna Riska, Dagfinn Sagen, Helge Lunder, Heleri Nommik, Ida Revfem, Sigbjørn Willemsen, Veronica Berge, Alvar Aronija
category:
,