Housing Sveaborg

Suomenlinnan rakennuskantaa leimaa kerroksellisuus jota voi tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. 1. Eri käyttötarkoitukseen rakennetut rakennukset muodostavat kontekstuaalisen jaon. 2. Pysyviin (linnoituslaitteet, kasarmit ja hallintorakennukset) ja niitä palveleviin tilpäiseen tarkoitukseen käyttöön rakennetut ovat materiaaleista. Pysyvät rakennukset tehtiin tiilestä ja kivetä ja niitä palvelevat tilapäiset, esim. asunnot ja kaupat rakennettiin puusta. 3. Uusia rakennuksia leimaa myös eräänlainen ajan henki ja ne ovat suunniteltu vapaammin, osittain klassismin hengessä mutta myös muita, kulloinkin ajanmukaisia ja muodikkaiata tyylipiirteitä noudattaen. Täydennysrakentamisen tulee ottaa huomioon nämä historialliset kerrostumat sekä lähiympäristön.

Länsi-mustasaaren rakennuskanta ja konteksti og osittain yksinkertainen mutta ei kuitenkaan yksiselitteinen. Rakennuksia leimaa niukka muodonanto, -ne ovat yksinkertaisia keskitettyjä geometrisiä muotoja. Saaren rakennukset voivat jakaa kahteen kokooltaan eriävään ryhmään: Kasarmirakennukset, leipomo/asuinrakennus ja Kapioneeri Lövenin miinaluokka ovat isoja tiili ja kivirakenteisia jotka ovat rakennettu pysyviksi rakenteiksi. Nallensauna ja sotaoikeuden talo/asuinrakennus edustavat pieniä puisia asuin- ja piharakennuksia jotka historiallisesti rakennettiin pääkäyttöä palveleviksi ja tehtiin lyhytikäisiksi, seuraavan sodan yhteydessä purettaviksi tai tuhoutuviksi.

Olemassa olevat kasarmirakennukset sekä leipomo/asuinrakennus ovat rapattuja tiili rakennuksia mutta eivät muodosta keskenään miellyttävää asuinkokonaisuutta. Tämä ei kuitenkaan ole itse rakennuksien asettelun tai koon syy, vaan lähipihakäsittelyn niukkuus tekee kokonaisuudesta koljon. Nallensauna ja sotaoikeudentalo ovat ainoita puisia yksittäisrakennuksia ja muodostavat länsimustasaaressa näin vähemmistön.

year:
2016
team:
Minna Riska, Dagfinn Sagen, Helge Lunder, Ida Revfem, Sigbjørn Willemsen, Alvar Aronija
category:
,