Herøya Service House

Sporveiens Arbeiderforrening ønsker å oppføre et lite servicebygg på Herøya for øyas gjester. Bygget vil inneholdet dusj, toalett og vaskerom tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Bygningen er plassert sentralt på øya i tilknytning til gårdstunet rundt hovedhuset. Selve bygget er et enkelt saltakshus med konstruksjoner og overflater hovedsaklig i tre.

team:
Dagfinn Sagen, Helge Lunder, Jelle Boone
category:
, ,