Evenes School

Hovedprinsippene for prosjektet var å utnytte tomtens særegne kvaliteter samt la utformingen av det nye skolebygget bidra til tydeligere og mer varierte kvaliteter i uterommene. Forbindelsen mellom den nye skolen og det eksisterende administrasjonsbygget er svært viktig, og må dermed løses på best mulig måte. Flerbrukshallen bør sammen med skolen danne et helhetlig bygningsmiljø som hegner om skolegården og utearealene.

Den nye skolen er plassert i forlengelse av det eksisterende administrasjonsbygget. Bygningen definerer skolegården og skaper to sider med ulik karakter. En beskyttet skolegård og en mer offentlig adkomstgård. Den nye skolebygningen er koblet mot administrasjonsbygningen med fellesprogrammet/ samlingssalen. Den lager en luftig megler mellom den nye og den eksisterende delen, og blir et naturlig senterpunkt for hele skolen. Det er lett å ankomme til samlingsrommet som elev, lærer eller som ekstern bruker. Den nye skolens organisering bygger videre på administrasjonsbygget med en sentralsirkulasjon. Samlingssalen kobler med et spennende romlig forløp og skaper visuelle gløtt mellom den nye og det eksisterende. Flerbrukshallen har et stort volum og skyves inn i terrenget mot vest for å danne et mer balansert volumpar sammen med skolen, samtidig vil den fremstå mindre mot vest og møte skalaen til eneboligene her på en god måte. Flerbrukshallens kafe og adkomst er lagt til hjørnet mot festplassen for å skape bedre muligheter for sambruk med skolen ved store arrangement.

type
1st prize invited competition
competition year
2017
status
2021 - Completed
client
Evenes Kommune
location
Evenes, Norway
size
2900 m2
collaboration
MASU planning
contractor
Bjørn Bygg AS
team:
Minna Riska, Dagfinn Sagen, Helge Lunder, Sigbjørn Willemsen, Alvar Aronija
category:
, ,

Related projects