Campus NTNU Trondheim

NTNU er en institusjon i stadig endring og vekst. Beliggenheten på Gløshaugen nær sentrum av Trondheim er symboltung og identitetsgivende. Urbygningen ligger med sin karakterfulle fasade vendt mot Nidarosdomen og Nidelva som et «Akropolis» over resten av byen. Dette forsterker NTNUs rolle, men er også en utfordring i vår tid da integrasjon, konvergens og samarbeid mellom ulike disipliner trenger en mindre avsondret og fjern posisjon for å møte fremtidens utfordringer.

Utbygging med ekspansjon mot vest fra Gløshaugen synes som den klart mest robuste, og vil gi mulighet for en konsentrert utvidelse av campus. Slik kommer akademia og høyteknologien ned til byen og kan vokse organisk videre i samspill med denne I det nye bycampuset. Elgeseter knyttes sammen med Gløshaugen gjennom byrom på flaten og landskapsrom i skråningen. Et terrengtilpasset bygg med forbindelser både ut og inne formidler overgangen mellom øvre og nedre nivå. Her kan tenkes fellesfunksjoner under rampen med side- og overlys og mer generelle rom i omkring- og overliggende volumer. Et høyhus markerer starten på den nye bebyggelsen oppe på haugen I overgangen mot eksisterende campus. Prosjektet viser en parkmessig opparbeidelse av terrenget med vestvendte oppholdsplasser og bebyggelse som tar opp i seg nivåforskjellene via ramper. Byrommet er et levende og aktivt rom, hvor bevegelse kobler med opphold og uteaktiviteter. Rommet flettes med det omkringliggende topologi i landskapet, kobles med parkens nettverk, og inngår med campus sitt finmaskede stistystem. Bebyggelsens kanter henvender seg aktivt både ut mot ramperommet og mot parken, og får således en aktiv og en rekreativ relasjon.

collaboration:
MDH Arkitekter, Ratio Arkitekter, Masu Planning, Everyday Studio
year:
2017
team:
Minna Riska, Dagfinn Sagen, Helge Lunder, Sigbjørn Willemsen, Ida Revfem, Alvar Aronija
category:
, ,