1st Prize in Evenes Liland School Competition

MDH with MASU Planning on landscape have won the invited competition for the new elementary school in Liland, Evenes, in northern Norway! We look forward to working in this most beautiful part of Norway!

From the jury:
«Solkroken» løser alle forhold etterspurt i konkurransen klart best. Forslaget viser på en særs god måte hvordan nye volum kobles effektivt på eksisterende administrasjonsbygg. «Meglerareal» mellom nytt og eksisterende bygg blir hjertet i et samlet anlegg og kobler dette effektivt også mot utvendige areal. Plassering av nye undervisningsareal skaper avgrenset skolegård mot østavind på en god måte. Nybygg er nedtrappet og vinklet, slik at lys fra øst og syd slippes fint inn i skolegård. Elevfløy er også lagt slik i terrenget at dagslys slipper inn i begge etasjer på nybygget på en svært god måte. Flerbrukshall og svømmehall er også best løst i «Solkroken» hvor innvendige areal er sett i sammenheng med utvendige for et best mulig helhetlig anlegg.

Read more in Norwegian here